ประกาศรางวัล

เงื่อนไขการยืนยันสิทธิ์ ผู้ชนะเลิศ 10 อันดับ

ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องส่งข้อมูลยืนยันสิทธิ์รับของรางวัล มาที่อีเมล์ cowaydrawingcontest@gmail.com ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11. 59 นาฬิกา (ก่อนเที่ยง) หากไม่ส่งในเวลาที่กำหนดทางทีมงานจะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลทันที

 1. สำเนาบัตรปชช. หรือ บัตรนักเรียน หรือ สูจิบัตร หรือ บัตรอื่นๆ ที่ทั้งเห็นใบหน้า และชื่อ-สกุล ของผู้ได้รับรางวัล
 2. ที่อยู่จัดส่งของรางวัล
 3. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 4. เลขที่บัญชีสำหรับรับรางวัล
 5. ภาพผลงานที่ชัดเจน เพื่อใส่ในกรอบรูป

หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ส่งไฟล์รูปมา ทางทีมงานจะใช้รูปที่ส่งมาร่วมการประกวด โดยจะยึดความคมชัดและมุมกล้องตามภาพที่อยู่ในระบบ

พร้อมส่งภาพผลงานตัวจริงมาที่
บริษัท เชอิล (ประเทศไทย) 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ทาวเวอร์ 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

หลังจากส่งข้อมูลยืนยันสิทธิ์แล้ว ทางทีมงานจะตอบกลับอีเมล์ ภายใน 24 ชั่วโมง

 • ชื่อผลงาน Coway brings me happiness.

  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1


  ด.ญ.นพนิตา จันทร์มา (อายุ 7 ปี)

  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


  ทุนการศึกษา 20,000 บาท
  และเครื่องกรองน้ำ Coway Neo Plus พร้อม Service 1 ปี
  มูลค่า 38,700 บาท รวมมูลค่า 58,700 บาท จำนวน 1 รางวัล

 • ชื่อผลงาน มุมสัตวเลี้ยงแสนรัก

  รางวัลอันดับ 2


  ด.ช.ตฤณ ตุรงคราวี (อายุ 7 ปี)

  โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา


  ทุนการศึกษา 10,000 บาท
  จำนวน 1 รางวัล

 • ชื่อผลงาน เรื่องเล่ากับข้าวยามเย็น

  รางวัลอันดับ 3


  ด.ช.ธนัท จันทร์ทองอ่อน (อายุ 4 ปี)

  โรงเรียนบ้านท่าไทร


  ทุนการศึกษา 5,000 บาท
  จำนวน 1 รางวัลรางวัลอันดับที่ 4-10 ทุนการศึกษา 2,000 บาท/รางวัล (รวม 7 รางวัล)รางวัลอันดับ 4


ด.ญ.บัวบูชา แซ่เตีย (อายุ 7 ปี)

โรงเรียนนิภาศิริ (บ้านศิลปะสีโป๊ว สตูดิโอ)

ชื่อผลงาน บ้านแห่งความสุข

รางวัลอันดับ 5


ด.ญ.ณัฏฐณิชา สินสุพรรณ์ (อายุ 7 ปี)

โรงเรียนสุขเจริญผล

ชื่อผลงาน หมูกระทะแสนอร่อย

รางวัลอันดับ 6


ด.ช.แดนดิน ศรีจันทร์ต๊ะ (อายุ 6 ปี)

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ชื่อผลงาน สุขที่สุดคือบ้าน และครอบครัวที่แข็งแรง

รางวัลอันดับ 7


ด.ญ.กุลธิดา ไชยมงคล (อายุ 7 ปี)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ชื่อผลงาน บ้านแสนสุขของเอญ่า (Aya Happy Home)

รางวัลอันดับ 8


ด.ญ.ณฐพร เส้นทอง (อายุ 7 ปี)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( บ้านศิลปะสีโป๊ว สตูดิโอ)

ชื่อผลงาน ช่วงเวลาแห่งความสุข

รางวัลอันดับ 9


ด.ช.เจษระวี ตั้งสุข (อายุ 7 ปี)

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ เพชรบุรี

ชื่อผลงาน หัวใจของผม

รางวัลอันดับ 10


ด.ช.เตชินท์ หวานดี (อายุ 7 ปี)

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

ชื่อผลงาน Boys roomผู้ได้รับรางวัล Coway Happiness Box ทั้ง 700 คน

เงื่อนไขการยืนยันสิทธิ์
ผู้ได้รับรางวัล Coway Happiness Box ทั้ง 700 คน

ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องส่งข้อมูลยืนยันสิทธิ์รับของรางวัล มาที่อีเมล์ cowaydrawingcontest@gmail.com ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11. 59 นาฬิกา (ก่อนเที่ยง) หากไม่ส่งในเวลาที่กำหนดทางทีมงานจะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลทันที

 1. สำเนาบัตรปชช. หรือ บัตรนักเรียน หรือ สูจิบัตร หรือ บัตรอื่นๆ ที่ทั้งเห็นใบหน้า และชื่อ-สกุล ของผู้ได้รับรางวัล
 2. ที่อยู่จัดส่งของรางวัล
 3. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 4. ภาพผลงานที่ชัดเจน เพื่อใส่ในกรอบรูป

หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ส่งไฟล์รูปมา ทางทีมงานจะใช้รูปที่ส่งมาร่วมการประกวด โดยจะยึดความคมชัดและมุมกล้องตามภาพที่อยู่ในระบบ

หลังจากส่งข้อมูลยืนยันสิทธิ์แล้ว ทางทีมงานจะตอบกลับอีเมล์ ภายใน 24 ชั่วโมง

ดูรายชื่อ