โครงการประกวดภาพวาดระบายสี Coway ครอบครัวเติมรัก เติมจินตนาการ ครั้งที่ 1 “สุขที่สุด สุขที่บ้านเรา”

ด้วยทางบริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญสถาบันครอบครัว ที่แม้ว่าจะเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคม แต่ก็เป็นหน่วยสำคัญที่สุด ที่จะหล่อหลอมให้เยาวชนโตมาอย่างมีประสิทธิภาพ จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น ทาง Coway อยากเชิญชวนทุกครอบครัว “เติม” ความสุข เสริมจินตนาการร่วมกับน้องๆ ในโครงการประกวดภาพวาดระบายสี “Coway ครอบครัวเติมรัก เติมจินตนาการ” ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “สุขที่สุด สุขที่บ้านเรา” โดยมีจุดประสงค์ให้เด็กๆได้มีกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว ปลดปล่อยความคิด ใช้ทักษะทางด้านศิลปะ ถ่ายทอดจินตนาการจากมุมมองความสุขในบ้านของตนเองอย่างสร้างสรรค์

โดยโครงการประกวดภาพวาดระบายสีครั้งนี้ ผู้ส่งผลงานสามารถชิงทุนการศึกษาและของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 455,400 บาท นอกจากนี้ ทางบริษัทฯจะคัดเลือกผลงานของผู้ชนะไปผลิตเป็นภาพเคลื่อนไหว (Augmented Reality) ตกแต่งในปฏิทินปี 2565 ให้กับลูกค้า Coway รวมถึงจัดส่งปฏิทิน พร้อม Coway Happiness Box ให้แก่ผู้ชนะและผู้เข้าประกวด รวม 700 คน

1. เงื่อนไขการสมัคร

 • การประกวดในครั้งนี้สามารถร่วมได้โดยไม่เสียค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงไม่ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการใดๆ ก่อน
 • ผลงานจะต้องวาดภาพพร้อมระบายสีและสร้างสรรค์ทุกขั้นตอนโดยผู้สมัครเท่านั้น ผู้สมัครจะต้อง : มีสัญชาติไทย และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย มีอายุตรงตามกำหนด (พิจารณาอายุจากวันปิดรับผลงาน)
 • ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลงานในหัวข้อ “สุขที่สุด สุขที่บ้านเรา” โดยผู้เข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานเองทั้งหมด หรือดาวโหลดรูปต้นแบบ (เทมเพลต) จากเว็บ drawingcontest.coway.co.th แล้วแต่งเติมภาพต่อก็ได้
 • ไม่จำกัดผลงานที่ส่งเข้าประกวด แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล / 1 คน เท่านั้น ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับ Coway Happiness Box 1 ชุด/ 1 คน เท่านั้น (จำกัดจำนวนสูงสุดที่ 700 คน) โดยทางคณะกรรมการจะเลือกให้ตามความเหมาะสม
 • ผลงานการวาดภาพพร้อมระบายสี ต้องมีขนาดกระดาษ A4 (8.3 นิ้ว x 11.7 นิ้ว), A3 (11.7 นิ้ว x 16.5 นิ้ว) หรือใกล้เคียง
 • ผลงานภาพวาดด้วยสีประเภทใดก็ได้ ไม่จํากัดเทคนิคสร้างสรรค์ และรวมถึงเทคนิคทางดิจิตอล
 • การส่งผลงานจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าประกวด กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้รับอีเมล์ยืนยันจากผู้จัดกิจกรรม ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการส่งผลงาน
 • บริษัทฯ และกองประกวดไม่รับผิดชอบ กรณีสูญหาย ล่าช้า หรือเสียหายในทุกขั้นตอนของการส่งผลงาน
 • การส่งผลงานเข้าประกวดหมายความว่าผู้เข้าประกวดและผู้ปกครองยอมรับขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครนี้ทั้งหมด และยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการ
 • ผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้ประกวดเอง ไม่คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ถูกส่งประกวดในโครงการใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเตอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจผลว่าเข้าข่ายดังกล่าว จะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและถือว่าผลงานนั้นเป็นโมฆะทันที
 • ผลงานที่ถูกส่งถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และแอพลิเคชั่น ARTIVIVE บริษัทฯมีสิทธิ์ในการนำผลงานของผู้เข้าประกวดไปเผยแพร่ต่อบนสื่อหรือช่องทางอื่นได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ส่งประกวด และไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ

2. กำหนดการส่งผลงาน

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 - 11 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น.

3. วิธีการส่งผลงาน

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ที่ drawingcontest.coway.co.th เท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวดต้องระบุ ชื่อ-สกุล / ชื่อผลงาน / วัน-เดือน-ปีเกิด / สถานศึกษา / ที่อยู่ปัจจุบัน / หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ให้ครบถ้วน
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ด้วยวิธีดังนี้

  ผลงานเป็นภาพวาดจากอุปกรณ์ดิจิตอล

  อัปโหลดผลงาน สกุลไฟล์ .jpg หรือ .png และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 3MB เท่านั้น

  ผลงานเป็นภาพวาดด้วยมือ

  1. สแกนผลงาน สแกนผลงาน สกุลไฟล์ .jpg หรือ .png และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 3MB เท่านั้น แล้วอัปโหลดตามเว็บที่กำหนด
  2. ถ่ายภาพผลงานด้วยกล้องหรือมือถือ ถ่ายภาพผลงาน โดยรูปถ่ายต้องมีความชัดเจน เห็นภาพครบทั้งกระดาษแบบเต็มกรอบเท่านั้น โดยสัดส่วนผลงานบนรูปถ่ายจะต้องไม่เล็กหรือถ่ายจากระยะไกลเกินไป แล้วอัปโหลดตามเว็บที่กำหนด
 • ผู้เข้าประกวดต้องส่งภาพถ่าย ที่ผู้เข้าประกวดกำลังถือผลงานจะถ่ายเดี่ยวหรือถ่ายร่วมกับครอบครัวหรือผู้ปกครองก็ได้
 • ผู้ปกครองหรือผู้เข้าประกวดใส่คำบรรยายภาพสั้นๆ ไม่เกิน 280 ตัวอักษร
 • การส่งผลงานจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้เข้าประกวด กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้รับอีเมล์ยืนยันจากผู้จัดกิจกรรมภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่ส่งผลงาน
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องเก็บผลงานตัวจริงไว้ หากได้รับรางวัลเป็นผู้ชนะ ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานตัวจริงมาที่ บริษัท เชอิล (ประเทศไทย) 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ทาวเวอร์ 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

4. การตัดสิน

 • บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินผลงาน
 • ผลงานจะถูกตัดสินตามเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ เนื้อหาความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบภาพ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน
 • บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่มอบรางวัล หากผู้เข้าประกวดไม่ทำตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้น ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

5. การประกาศรางวัล

 • ประกาศรางวัล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้
  1. Website: drawingcontest.coway.co.th
  2. Facebook: www.facebook.com/CowayThailandOfficial
  3. Line Official Account: @coway-thailand
 • ผู้ชนะการประกวดต้องยืนยันตัวตน ด้วยการส่ง สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักเรียนมาที่ cowaydrawingcontest@gmail.com โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายการส่งของรางวัลภายใน 48 ชั่วโมง
 • ผู้ชนะการประกวดและผู้ปกครอง ยินยอมให้ทางกองประกวดเผยแพร่ผลการตัดสิน รวมถึงของรางวัลและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ชนะได้รับ หากผู้ชนะไม่ลงนามในเอกสารยินยอม ทางกองประกวดมีสิทธิ์ยกเลิกผลรางวัล และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะอันดับรองลงไป
 • รางวัลเป็นของผู้ชนะเท่านั้น ไม่สามารถนำมาจำหน่าย มอบ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับได้
 • กองประกวดมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำตัดสิน เรียกคืนรางวัล หรือแม้แต่เรียกร้องค่าเสียหาย หากพบว่าผู้เข้าประกวดทำผิดเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังการมอบรางวัล
 • บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงานของบริษัทฯ ไม่สามารถรับคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตัดสินใดๆได้

6. รางวัล

จำนวนรางวัลผู้ชนะการประกวดมีทั้งหมด 20 รางวัล รวมมูลค่า 455,400 บาท

รุ่นอายุ ต่ำกว่า 8 ปี

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : ทุนการศึกษา 20,000 บาท และเครื่องกรองน้ำ Coway Neo Plus พร้อม บริการ 1 ปี มูลค่า 38,700 บาท รวมมูลค่า 58,700 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : ทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3: ทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 – 10 : ทุนการศึกษา 2,000 บาท / รางวัล (รวม 7 รางวัล)

รุ่นอายุ 8-12 ปี

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : ทุนการศึกษา 20,000 บาท และเครื่องกรองน้ำ Coway Neo Plus พร้อม บริการ 1 ปี มูลค่า 38,700 บาท รวมมูลค่า 58,700 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : ทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3: ทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 – 10 : ทุนการศึกษา 2,000 บาท / รางวัล (รวม 7 รางวัล)

รางวัลชมเชย สำหรับผู้เข้าประกวดทั้ง 2 รุ่น : ได้รับ Coway Happiness Box จำนวน 700 รางวัล มูลค่ารวม  280,000 บาท  

หมายเหตุ : เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด